در ابتدا لازم است بدانید که بارنامه الکترونیکی نیز به منزله سندی دولتی است که توسط وزارت راهداری صادر می گردد. در این سند اطلاعات دقیقی درج شده که سند مالکیتی صاحب بار است:

بارنامه برای باربری ضمانت اجرایی دارد که اگر در موارد ضروری صادر نشود می توان به مراجع مربوطه شکایت کرد.

طبق قوانین جدید برای جلوگیری از تخلفات و مشکلات به وجود آمده بارنامه کاغذی جای خود را به بارنامه الکترونیکی می دهد.

اما همچنان قوانین مربوط به بارنامه کاغذی پابرجاست و حتی در مواردی نیز قوانین جدیدی اعمال می گردد.

 مزایایی بارنامه الکترونیکی چیست؟

انواع بارنامه الکترونیکی

همانطور که گفتیم اطلاعات دقیق و کاملی در خصوص بار و صاحب بار در بارنامه درج می شود. بارنامه به دو دسته تقسیم می شود:

در دسته اول بارنامه به آسانی قابل انتقال است و می توان آن را واگذار کرد. اما در حالت دوم به نام شخص است و نمی توان به راحتی آن را به غیر انتقال داد.

با توجه به متفاوت بودن شیوه های باربری، بارنامه نیز مختلف است و باید متناسب با روش باربری خاص صادر کرد:

نحوه صدور بارنامه الکترونیکی

نرم افزارهایی طراحی شده اند که در قالب اپلیکیشن ساخته می شوند. ابتدا باید مشخصات خودروی حمل و راننده در بارنامه الکترونیکی وارد شود.

سپس کلیه مشخصات بار درج تا کد رهگیری صادر شود. فرآیند صدور بارنامه دولتی در موارد فوق خلاصه می شود و در آخر پرینت گرفته می شود. کد رهگیری 16 رقمی است که از طرف سازمان راهداری داده میشود.


با شماره های زیر با ما در ارتباط باشید
021-33573375