قوانین و مقررات

قوانین اول بار

هر مجموعه ای برای خودش قوانین و مقرراتی دارد

و این قوانین حاکم بر هرگونه استفاده از خدمات این مجموعه می باشد

قوانین-و-مقررات

بنابراین تماس با اول بار و استفاده از خدمات اول بار به هر طریقی ،

به معنای پذیرش این قوانین می باشد :

ارایه اطلاعات صحیح و دقیق

صاحبین بار و سفارش دهندگان بار ملزم هستند

که اطلاعات خود را به صورت صحیح و دقیق در اختیار اول بار قرار دهند

مسئولیت هرگونه کتمان و مخفی کاری

و یا ارایه اطلاعات اشتباه با صاحبین کالا و سفارش دهندگان می باشد

این اطلاعات شامل :

1-ابعاد و وزن دقیق بار

2-محل بارگیری و تخلیه

3-اطلاعات دقیق محل تخلیه و بارگیری

4-نوع بارگیری و تخلیه

5-کدملی فرستنده و گیرنده

6-کدپستی فرستنده و گیرنده

7-محدودیتها  و ممنوعیتهای بارگیری

معرفی شرکت حمل کننده دیگری به غیر از بارنامه ها

یا صورت حساب هایی که ممهور به مهر اول بار نباشد ،

دلیل بر تایید آن شرکت حمل کننده نمی باشد

 چون کرایه اعلام شده به شما کرایه نهایی می باشد

و هیچگونه وجهی بابت حق المعرفی یا حق العمل از شما علاوه بر کرایه دریافت نمیگردد

پس مسئولیتی بابت معرفی به اول بار وارد نیست

و از شما درخواست می گردد

تمام اقدامات لازم و ضروری را قبل از بارگیری انجام دهید

(به طور کلی برای هر بارگیری)

1_دریافت بارنامه یا حواله بارگیری (قبل از بارگیری)

2_برررسی دقیق اطلاعات مندرج در بارنامه از جمله نام فرستنده و گیرنده

و مبلغ بیمه و شماره کامیون و نام راننده

3_دریافت قرارداد حمل و بررسی دقیق قرارداد

حتما ممهور به شرکت حمل باشد و در عین حال مفاد مندرج در قرارداد

4_مبلغ بیمه بار در کار حمل و نقل از اهمیت اساسی برخوردار است

و نشان دهنده ارزش بار شما و تعهد بیمه و باربری و شرکت حمل می باشد

قبل از هر بارگیری ، سند بارگیری طلب کنید و مفاد آن را چک کنید

تا بعدها دچار هیچگونه مشکلی نشوید

این شامل تمام خدمات اول بار میگردد

اعم از بارهایی که خودش شخصا انجام داده یا معرفی کرده است

1-نیسان

2-بین الملل

3-اثاث کشی

4-تهران

5-مبدا شهرستان

6-بارهای ترافیکی

ضمانت اول بار :

اول بار نیز ضمانت و تعهد می نماید که در برابر اطلاعات شما امانت دار باشد