باربري به نوردوز

حمل بار به نوردوز را به اول بار بسپاريد . باربري اول بار مطمعن ترين باربري تهران به مرز نوردوز و مرز ارمنستان مي باشد . 

باربري اول بار ، با سابقه چندين ساله در امر حمل بار به پايانه هاي مرزي و بازارچه هاي مرزي در خدمت تجار و صاحبين گرامي بار مي باشد . 

جهت حمل بار به پايانه مرزي نوردوز در مرز ارمنستان ساده ترين و سريع ترين راه تماس با باربري اول بار مي باشد . 

حمل بار از تهران به پايانه مرزي نوردوز

حمل بار به نوردوز

 حمل بار به اروميهحمل بار به اردبيل 

 

مرز نوردوز تنها مرز ایران و ارمنستان محسوب می شود و این مرز واقع شده در منطقه آزاد ارس، یکی از مرزهای مهم کشور در زمینه عبور مسافر و ترانزیت کالا محسوب می شود.

حمل بار به نوردوز

حمل بار به نوردوز

ارسال بار از تهران به مرز ارمنستان ( نوردوز ) 

 

باربري اول بار به صورت روزانه اقدام به حمل بار از تهران به استان آذربايجان شرقي و شهرستان جلفا و پايانه مرزي نوردوز مي نمايد . 

 

حمل بار هاي صنعتي به نوردوز 

حمل بارهاي اداري و تجاري به نوردوز جلفا 

حمل بار هاي صادراتي از تهران به پايانه مرزي نوردوز 

 

اول بار 

۷۵ ۳۳ ۵۷ ۳۳ – ۰۲۱ 

باربري به نوردوز

باربري به نوردوز

 

كمترين هزينه باربري و حمل بار از تهران به نوردوز جلفا را با باربري اول بار تجربه نماييد . 

باربري اول بار تجاري ترين باربري كشور مي باشد كه عموما بارهاي تجاري و صادراتي را به مقاصد مختلف ارسال مي نمايد .

مقصد بيشتر بارهاي باربري اول بار ، پايانه هاي مرزي در كشور مي باشد . 

حمل بار به پايانه مرزي مهران _ حمل بار به پايانه مرزي پرويز خان _ حمل بار به پايانه مرزي بازرگان 

 

اول بار 

۷۵ ۳۳ ۵۷ ۳۳ – ۰۲۱ 

حمل بار به بازارچه مرزي نوردوز